समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो…।
bhajan inner pages

भजन

Govind Bolo Hari Gopal Bolo | गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो

Download PDF


Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Shri Krishna Bhajan
गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो


 • गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो
  गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो

  गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो
  गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो,

  राधा रमण हरी गोपाल बोलो
  राधा रमण हरी गोपाल बोलो

  गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो
  गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो

  राधा रमण हरी गोपाल बोलो
  राधा रमण हरी गोपाल बोलो

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Shri Krishna Bhajan
गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो


 • govind bolo hari gopal bolo
  govind bolo hari gopal bolo

  govind bolo hari gopal bolo
  govind bolo hari gopal bolo

  radha raman hari gopal bolo
  radha raman hari gopal bolo

  govind bolo hari gopal bolo
  govind bolo hari gopal bolo

  radha raman hari gopal bolo
  radha raman hari gopal bolo

डाउनलोड ऐप