समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो…।
mantra inner pages

मंत्र

श्री हनुमान अष्टोत्तर-शतनाम-नामावली

Download PDF


Shri Hanuman Ashtottara-Shatnam Namavali in Hindi


 • ॐ आञ्जनेयाय नमः ।
  ॐ महावीराय नमः ।
  ॐ हनूमते नमः ।
  ॐ मारुतात्मजाय नमः ।
  ॐ तत्वज्ञानप्रदाय नमः ।
  ॐ सीतादेविमुद्राप्रदायकाय नमः ।
  ॐ अशोकवनकाच्छेत्रे नमः ।
  ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः ।
  ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः ।
  ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः ।

  ॐ परविद्या परिहाराय नमः ।
  ॐ परशौर्य विनाशनाय नमः ।
  ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नमः ।
  ॐ परयन्त्र प्रभेदकाय नमः ।
  ॐ सर्वग्रह विनाशिने नमः ।
  ॐ भीमसेन सहायकृथे नमः ।
  ॐ सर्वदुखः हराय नमः ।
  ॐ सर्वलोकचारिणे नमः ।
  ॐ मनोजवाय नमः ।
  ॐ पारिजात द्रुमूलस्थाय नमः ।

  ॐ सर्वमन्त्र स्वरूपवते नमः ।
  ॐ सर्वतन्त्र स्वरूपिणे नमः ।
  ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः ।
  ॐ कपीश्वराय नमः ।
  ॐ महाकायाय नमः ।
  ॐ सर्वरोगहराय नमः ।
  ॐ प्रभवे नमः ।
  ॐ बल सिद्धिकराय नमः ।
  ॐ सर्वविद्या सम्पत्तिप्रदायकाय नमः ।
  ॐ कपिसेनानायकाय नमः ।

  ॐ भविष्यथ्चतुराननाय नमः ।
  ॐ कुमार ब्रह्मचारिणे नमः ।
  ॐ रत्नकुण्डल दीप्तिमते नमः ।
  ॐ चञ्चलद्वाल सन्नद्धलम्बमान शिखोज्वलाय नमः ।
  ॐ गन्धर्व विद्यातत्वज्ञाय नमः ।
  ॐ महाबल पराक्रमाय नमः ।
  ॐ काराग्रह विमोक्त्रे नमः ।
  ॐ शृन्खला बन्धमोचकाय नमः ।
  ॐ सागरोत्तारकाय नमः ।
  ॐ प्राज्ञाय नमः ।

  ॐ रामदूताय नमः ।
  ॐ प्रतापवते नमः ।
  ॐ वानराय नमः ।
  ॐ केसरीसुताय नमः ।
  ॐ सीताशोक निवारकाय नमः ।
  ॐ अन्जनागर्भ सम्भूताय नमः ।
  ॐ बालार्कसद्रशाननाय नमः ।
  ॐ विभीषण प्रियकराय नमः ।
  ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नमः ।
  ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।

  ॐ वज्रकायाय नमः ।
  ॐ महाद्युथये नमः ।
  ॐ चिरञ्जीविने नमः ।
  ॐ रामभक्ताय नमः ।
  ॐ दैत्यकार्य विघातकाय नमः
  ॐ अक्षहन्त्रे नमः ।
  ॐ काञ्चनाभाय नमः ।
  ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ।
  ॐ महातपसे नमः ।
  ॐ लन्किनी भञ्जनाय नमः ।

  ॐ श्रीमते नमः ।
  ॐ सिंहिकाप्राण भञ्जनाय नमः ।
  ॐ गन्धमादन शैलस्थाय नमः ।
  ॐ लङ्कापुर विदायकाय नमः ।
  ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः ।
  ॐ धीराय नमः ।
  ॐ शूराय नमः ।
  ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः ।
  ॐ सुरार्चिताय नमः ।
  ॐ महातेजसे नमः ।

  ॐ रामचूडामणिप्रदायकाय नमः ।
  ॐ कामरूपिणे नमः ।
  ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः ।
  ॐ वार्धिमैनाक पूजिताय नमः ।
  ॐ कबळीकृत मार्ताण्डमण्डलाय नमः ।
  ॐ विजितेन्द्रियाय नमः ।
  ॐ रामसुग्रीव सन्धात्रे नमः ।
  ॐ महारावण मर्धनाय नमः ।
  ॐ स्फटिकाभाय नमः ।
  ॐ वागधीशाय नमः ।

  ॐ नवव्याकृतपण्डिताय नमः ।
  ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
  ॐ दीनबन्धुराय नमः ।
  ॐ मायात्मने नमः ।
  ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
  ॐ संजीवननगायार्था नमः ।
  ॐ सुचये नमः ।
  ॐ वाग्मिने नमः ।
  ॐ दृढव्रताय नमः ।
  ॐ कालनेमि प्रमथनाय नमः ।

  ॐ हरिमर्कट मर्कटाय नमः ।
  ॐ दान्ताय नमः ।
  ॐ शान्ताय नमः ।
  ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
  ॐ शतकन्टमुदापहर्त्रे नमः ।
  ॐ योगिने नमः ।
  ॐ रामकथा लोलाय नमः ।
  ॐ सीतान्वेषण पण्डिताय नमः ।
  ॐ वज्रद्रनुष्टाय नमः ।
  ॐ वज्रनखाय नमः ।

  ॐ रुद्र वीर्य समुद्भवाय नमः ।
  ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्र विनिवारकाय नमः ।
  ॐ पार्थ ध्वजाग्रसंवासिने नमः ।
  ॐ शरपञ्जर भेदकाय नमः ।
  ॐ दशबाहवे नमः ।
  ॐ लोकपूज्याय नमः ।
  ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः ।
  ॐ सीतासमेत श्रीरामपाद सेवदुरन्धराय नमः ।

  ॥ इति श्रीहनुमानष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Shri Hanuman Ashtottara-Shatnam Namavali in English


 • ॐ Anjaneyaya Namah ।
  ॐ Mahaviraya Namah ।
  ॐ Hanumate Namah ।
  ॐ Marutatmajaya Namah ।
  ॐ Tatvajnanapradaya Namah ।
  ॐ Sitadevimudrapradayakaya Namah ।
  ॐ Ashokavanakachchhetre Namah ।
  ॐ Sarvamayavibhanjanaya Namah ।
  ॐ Sarvabandhavimoktre Namah ।
  ॐ Rakshovidhwansakarakaya Namah ।

  ॐ Paravidya Pariharaya Namah ।
  ॐ Parashaurya Vinashanaya Namah ।
  ॐ Paramantra Nirakartre Namah ।
  ॐ Parayantra Prabhedakaya Namah ।
  ॐ Sarvagraha Vinashine Namah ।
  ॐ Bhimasena Sahayakrithe Namah ।
  ॐ Sarvadukha Haraya Namah ।
  ॐ Sarvalokacharine Namah ।
  ॐ Manojavaya Namah ।
  ॐ Parijata Drumulasthaya Namah ।

  ॐ Sarvamantra Swarupavate Namah ।
  ॐ Sarvatantra Swarupine Namah ।
  ॐ Sarvayantratmakaya Namah ।
  ॐ Kapishwaraya Namah ।
  ॐ Mahakayaya Namah ।
  ॐ Sarvarogaharaya Namah ।
  ॐ Prabhave Namah ।
  ॐ Bala Siddhikaraya Namah ।
  ॐ Sarvavidya Sampattipradayakaya Namah ।
  ॐ Kapisenanayakaya Namah ॥

  ॐ Bhavishyathchaturananaya Namah ।
  ॐ Kumara Brahmacharine Namah ।
  ॐ Ratnakundala Diptimate Namah ।
  ॐ Chanchaladwala Sannaddhalambamana Shikhojwala Namah ।
  ॐ Gandharva Vidyatatvajnaya Namah ।
  ॐ Mahabala Parakramaya Namah ।
  ॐ Karagraha Vimoktre Namah ।
  ॐ Shrinkhala Bandhamochakaya Namah ।
  ॐ Sagarottarakaya Namah ।
  ॐ Prajnaya Namah ।

  ॐ Ramadutaya Namah ।
  ॐ Pratapavate Namah ।
  ॐ Vanaraya Namah ।
  ॐ Kesarisutaya Namah ।
  ॐ Sitashoka Nivarakaya Namah ।
  ॐ Anjanagarbha Sambhutaya Namah ।
  ॐ Balarkasadrashananaya Namah ।
  ॐ Vibhishana Priyakaraya Namah ।
  ॐ Dashagriva Kulantakaya Namah ।
  ॐ Lakshmanapranadatre Namah ।

  ॐ Vajrakayaya Namah ।
  ॐ Mahadyuthaye Namah ।
  ॐ Chiranjivine Namah ।
  ॐ Ramabhaktaya Namah ।
  ॐ Daityakarya Vighatakaya Namah ।
  ॐ Akshahantre Namah ।
  ॐ Kanchanabhaya Namah ।
  ॐ Panchavaktraya Namah ।
  ॐ Mahatapase Namah ।
  ॐ Lankini Bhanjanaya Namah ।

  ॐ Shrimate Namah ।
  ॐ Simhikaprana Bhanjanaya Namah ।
  ॐ Gandhamadana Shailasthaya Namah ।
  ॐ Lankapura Vidayakaya Namah ।
  ॐ Sugriva Sachivaya Namah ।
  ॐ Dhiraya Namah ।
  ॐ Shuraya Namah ।
  ॐ Daityakulantakaya Namah ।
  ॐ Surarchitaya Namah ।
  ॐ Mahatejase Namah ।

  ॐ Ramachudamanipradayakaya Namah ।
  ॐ Kamarupine Namah ।
  ॐ Pingalakshaya Namah ।
  ॐ Vardhimainaka Pujitaya Namah ।
  ॐ Kabalikrita Martandamandalaya Namah ।
  ॐ Vijitendriyaya Namah ।
  ॐ Ramasugriva Sandhatre Namah ।
  ॐ Maharavana Mardhanaya Namah ।
  ॐ Sphatikabhaya Namah ।
  ॐ Vagadhishaya Namah ।

  ॐ Navavyakritapanditaya Namah ।
  ॐ Chaturbahave Namah ।
  ॐ Dinabandhuraya Namah ।
  ॐ Mayatmane Namah ।
  ॐ Bhaktavatsalaya Namah ।
  ॐ Sanjivananagayartha Namah ।
  ॐ Suchaye Namah ।
  ॐ Vagmine Namah ।
  ॐ Dridhavrataya Namah ।
  ॐ Kalanemi Pramathanaya Namah ।

  ॐ Harimarkata Markataya Namah ।
  ॐ Dantaya Namah ।
  ॐ Shantaya Namah ।
  ॐ Prasannatmane Namah ।
  ॐ Shatakantamudapahartre Namah ।
  ॐ Yogine Namah ।
  ॐ Ramakatha Lolaya Namah ।
  ॐ Sitanveshana Panditaya Namah ।
  ॐ Vajradranushtaya Namah ।
  ॐ Vajranakhaya Namah ।

  ॐ Rudra Virya Samudbhavaya Namah ।
  ॐ Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namah ।
  ॐ Partha Dhwajagrasamvasine Namah ।
  ॐ Sharapanjara Bhedakaya Namah ।
  ॐ Dashabahave Namah ।
  ॐ Lokapujyaya Namah ।
  ॐ Jambavatpritivardhanaya Namah ।
  ॐ Sitasameta Shriramapada sevadurandharaya Namah ।

डाउनलोड ऐप